Chat zalo

DONGANHMEE – Phòng chống dịch bệnh Covid-19

          Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu toàn thể người lao động trong Công ty nghiêm túc thực hiện các yêu cầu theo Phương an phòng chống dịch bệnh Covid-19.

          Tổng Giám đốc đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của các Lãnh đạo và người lao động nói chung, đặc biệt Chi nhánh miền Nam – Nhà máy Nhơn Trạch, Đồng Nai là Đơn vị chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, hiện đang trong diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh. Biểu dương các Lãnh đạo và người lao động đã chủ động, trách nhiệm, có những giải pháp hiệu quả vừa đảm bảo phòng chống dịch, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

          Dự báo dịch COVID-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới, Tổng giám đốc yêu cầu người lao động trong toàn Công ty nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch của các cơ quan Trung ương, địa phương và của DONGANHMEE; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5k của  Bộ Y tế. Các đơn vị thuộc vùng có nguy cơ tiếp tục duy trì kiểm soát nhiệt độ cho người lao động và khách đến làm việc; triển khai sổ nhật ký để lưu thông tin khách ra/vào làm việc, nhằm kịp thời khoanh vùng, truy vết khi cần thiết. 

          Lãnh đạo Công ty cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt “3 tại chỗ” (ăn – ở – sản xuất tập trung tại nơi làm việc) đối với người lao động thuộc Chi nhánh miền Nam và “1 cung đường 2 điểm đến” đối với người lao động thuộc Chi nhánh miền Bắc – văn phòng Đông Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.118.1986